Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Taikatilit Oy
Kajaanintie 2010
74340 Sukeva
Y-tunnus: 2928236-3

Yhteyshenkilö

Eila Sirviö
eila.sirvio@taikatilit.com

Rekisterin nimi

 • Asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

 • Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteen hoitamiseksi.
 • Taikatilit Oy on sitoutunut noudattamaan EU:n Tietosuoja-asetusta, Suomen henkilötietolakia, tietoyhteiskuntakaarta sekä muuta soveltuvaa tietosuojalainsäädäntöä, joka liittyy rekisteröidyn yksityisyyteen; sekä käsittelemään henkilötietoja hyvän tiedonhallinta- ja tietojenkäsittelytavan mukaisesti.
 • ”Henkilötiedolla” tarkoitetaan tietoa, josta yksittäinen henkilö voi olla tunnistettavissa. Henkilötietojen lisäksi käsittelemme myös ei-henkilökohtaisia tietoja, joista ei voi tunnistaa yksittäistä henkilöä.

Rekisterin tietosisältö

 • Järjestelmään tallennetaan nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero sekä muut asiakkaan ilmoittamat tiedot.

Säännönmukaiset tietolähteet

 • Asiakkaan henkilötiedot saadaan häneltä itseltään, kun hän täyttää yhteydenottolomakkeen yrityksen verkkosivuilla tai hänen antaessaan ne muulla tavalla.

Tietojen luovuttaminen

 • Asiakkaan tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta.
 • Viranomaisille tietoja luovutetaan lain edellyttämissä tapauksissa.
 • Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Henkilötietojen säilytysaika

 • Henkilötietoja säilytetään vain rekisterinpitäjän toiminnan kannalta vaaditun tai viranomaisvelvotteiden mukaisen ajan.

Rekisterin suojaus

 • Rekisteriin on käyttöoikeus vain niillä Taikatilit Oy:n palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

Rekisteröidyn oikeudet

 • Tietojen käsittelyssä noudatetaan kulloinkin voimassa olevia henkilötietolainsäädännön vaatimuksia.
 • Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa Taikatilit Oy:n henkilörekisterissä olevat itseään koskevat tiedot sekä vaatia henkilötietojen oikaisua tai poistoa.

Create a website or blog at WordPress.com